รายงานผลการจัดโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

    เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในต่างจังหวัด เข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอขอบคุณ คุณเจษฎา  เรืองนาม คุณเรืองยศ  พิมพ์ทอง คุณเพชรพสุข  วันแก้ว และคุณชุติเดช  ทองอยู่ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โดยผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like