กิจกรรมการแสดงงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม”

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเชิญจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี  นครินทราบรมราชชนนี ให้เข้าร่วมการแสดงโปงลาง ในงาน    “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม” เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีคุณูปการแก่บ้านเมือง และพสกนิกรชาวไทย ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like