ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ https://wellwishes.royaloffice.th

(no title)

เกียรติบัตรกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖
“วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก”
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง และการประกวดนางนพมาศ บ้านสมเด็จฯ
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ที่นี่…
– ผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันประดิษฐ์กระทง : https://link.bsru.ac.th/t6h
– ผู้ควบคุมทีมและผู้เข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง : https://link.bsru.ac.th/t6j
– ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดนางนพมาศ : https://link.bsru.ac.th/t6k
– ผู้เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ : https://link.bsru.ac.th/t6l
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๖๖๖๔

(no title)

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

(no title)

📢📢…ประกาศ…📢📢สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
📌ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว📌
ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
และจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖
(สามารถเข้าชมออนไลน์ได้ที่)
ห้องเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://link.bsru.ac.th/roa
แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา : https://dkc.bsru.ac.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th อีเมล culturebsru@gmail.com เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

การประกวดกลอนสดและเรื่องสั้นฉันทลักษณ์ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดกลอนสด ( ชั้นประถมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นอุดมศึกษา )
รางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐.-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๕,๐๐๐.-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๓,๐๐๐.-
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐.- ๒,๐๐๐.-
เชิญชวนร่วมกิจกรรม
การประกวดเรื่องสั้นฉันทลักษณ์
รางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐.-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ๗,๐๐๐.-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ๕,๐๐๐.-
รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐.- ๖,๐๐๐.-
สามารถดาวน์โหลด กำหนดการได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/sgo

(no title)

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๖
“วันเพ็ญเดือนสิบสอง ลอยกระทงรักษ์โลก”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม
– การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
– การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ
ชิงเงินรางวัล ๘๒,๐๐๐ บาท
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี
ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ การแข่งขันและการประกวด ได้ที่ :https://link.bsru.ac.th/sh7
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๖-๖๖๖๔

(no title)

งดรับ งดให้ (No Gift Policy)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมขับเคลื่อน เจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

(no title)

📢📢…ประกาศ…📢📢สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📌ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว📌
– ห้องเกียรติประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-
สามารถเข้าชมออนไลน์ได้ที่ https://link.bsru.ac.th/roa
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเก็บซีเรียลคีย์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สามาถติดต่อได้ที่ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.