center

 
 
     
ยังไม่มีข่าว...
ยังไม่มีข่าว...
กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 [หน้าถัดไป = 2]
1
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เรื่อง “ ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”
.....มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม
เรื่อง “ธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร”
เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้บริหารมีกรอบแนวคิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านสมรรถนะการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๒๘ คน

22-04-2015