ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวามคม

ปี : ๒๕๖๐ / ปี : ๒๕๖๑ / ปี : ๒๕๖๒ / ปี : ๒๕๖๓ / ปี : ๒๕๖๔ / ปี : ๒๕๖๕ / ปี : ๒๕๖๖ / ปี๒๕๖๗