ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวามคม

http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-05-เรื่อง-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำ-Website-360-โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

ปี : ๒๕๖๐ / ปี : ๒๕๖๑ / ปี : ๒๕๖๒ / ปี : ๒๕๖๓ / ปี : ๒๕๖๔