ประกาศ
เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
จากวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
– พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
– พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
– พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง
– สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
***งดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส***
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : คลิก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

You May Also Like