ร่วมงาน ๑๒๐ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๒๘

     เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ มูลนิธิครูมนตรี ตราโมท ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พื้นที่ ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ร่วมจัดงาน ๑๒๐ ครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๒๘ เพื่อผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีจาก UNESCO  โดยได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like