คณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  คณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา และร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และแนวทางการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like