เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์

  เมื่อวันที่ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒   สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาวิชานาฏยศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าร่วมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม  ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์  เพื่อรำลึกใน   พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยามทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และโรงละครแห่งชาติ

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like