รายผลการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานอธิการบดี และสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่อง ราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔ และถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom Online เพื่อร่วมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรม จิตอาสา “มบส.รวมพลัง ทำดีถวายพ่อหลวง” ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และศูนย์ให้การศึกษา อู่ทองทวารวดี การทำกิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ร่วมทำกิจกรรมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาม ๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ Zoom Online

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like