สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ

“ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

– กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมติด แฮชแท็ก
#BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
#( ชื่อหน่วยงานของท่านตามด้วย BSRU)

– กิจกรรมการเดินแบบและการประกวดใส่ผ้าไทย
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th .
อีเมล culturebsru@gmail.com .
เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

You May Also Like