รายงานผลการจัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง  ๑๕๐ ปี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

     เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กำหนดจัดพิธีฉลองผ้าไตรพระราชทาน กัณฑ์เทศน์มหาชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และในวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๕๐ ปี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
ณ วัดบุปผารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เพื่อเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และเพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อีกทั้งเป็นการร่วมอนุรักษ์
และสืบทอดประเพณีในด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่
โดยนำเงินรายได้ร่วมสมทบทุนในการบูรณะอาคารประยูรวงศ์ วัดบุปผารามวรวิหาร
ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากร่วม
เป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ๑๓ กัณฑ์ โดยได้เงินทำบุญ เป็นเงินรวมทั้งสิน ๖๓๖,๗๗๒ บาท  

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like