งานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น อาทิ การตลาดส่งเสริมการขาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขาย และการเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมให้กับชุมชนท้องถิ่น  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like