ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖

ดาว์โหลดได้ที่ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/11/2019-10-17-ประกาศรายชื่อนิสิตที่สอบผ่านโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษา-62.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like