ร่วมงานพิธีรับสมณศักดิ์พัดยศ พระครูปริยัติวรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม

         เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานพิธีรับสมณศักดิ์พัดยศพระครูปริยัติวรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม เนื่องในโอกาสเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดี เป็นผู้อ่านใบตราตั้งพัดยศ และร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูปริยัติวรานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม  ณ วัดประดิษฐาราม เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like