สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองเบิร์คลีย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครู ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย

     วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ สภาวัฒนธรรมไทยแห่งเมืองเบิร์คลีย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีไหว้ครู – ครอบครู ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยมี อาจารย์อนันต์ สบฤกษ์ อ่านโองการ ประกอบพิธีไหว้ครู – ครอบครู พร้อม ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะศิษย์เก่าโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย ในต่างประเทศ บรรเลงดนตรีประกอบพิธี ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองเบิร์คลีย์ ซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like