เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ นักศึกษาจากสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like