ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร

    วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like