รายงานผลการจัดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

    เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ระดับอุดมศึกษา ประเภททีม ทีมละ ๔ คน ซึ่งมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดเป็น จำนวนมาก โดยผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like