โครงการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
“ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

– การเสวนา เรื่อง ชุมชนหลากเชื้อชาติหลากศาสนา “มิติทาง วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
– การสาธิตทำผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
– การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
– การจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโดย สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

You May Also Like