ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

ผู้เข้าร่วมการอบรมมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม}
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : คลิก

(no title)

ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
“การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
โดยกดไลค์ กดแชร์
เพื่อรับรางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย”

คลิก

(no title)

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ยืน ๑ กรุงธนบุรี
สามารถโหลด เกียรติบัตรได้ที่ : คลิก

(no title)

ประกาศ
เลื่อนวันและเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
จากวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
– พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
– พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
– พิธีสงฆ์ และตักบาตรอาหารแห้ง
– สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
***งดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส***
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : คลิก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และอาคาร ๑ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
– พิธีถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป
– พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
– สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมนิทรรศการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
– กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เนื่องในวันปีใหม่ไทย
– กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อสถาบันพระมหากษัตริย์”
ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน สวมใส่ผ้าไทย
เพื่อร่วมลุ้นชิงเงินรางวัลและของที่ระลึกมากมาย
กำหนดการ : คลิก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก
www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ขอเชิญร่วมโหวต คลิปวิดีโอ ผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง ๓๐ ท่าน โดยการ กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็น Popular Vote ยืน ๑ กรุงธนบุรี

(no title)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแข่งขัน ๓๐ ท่านและรายชื่อสำรอง ๓ ท่าน
และกำหนดการ กิจกรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ ครั้งที่ ๓๗

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๙
{ หัวข้อ มารยาทไทยในการใช้ชีวิตในสังคม }

วันพุธที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป – Facebook Live –

* สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง จึงได้รับซีเรียลคีย์กิจกรรมเลือกมหาวิทยาลัยและประกาศนียบัตร

* สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดตอบคำถามทั้ง ๓ ครั้ง จึงได้รับประกาศนียบัตร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : คลิก
Live Facebook : คลิก
Live Fanpage : คลิก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturbsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru 

(no title)

ยืน ๑ กรุงธนบุรี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามเชิงประวัติศาสตร์ กรุงธนบุรี
ชิงเงินรางวัลว่า ๑๕,๐๐๐ บาท
วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ฟรี แพ็กเกจท่องเที่ยว ทอดน่อง…ล่องเรือ ลุ้นรับรางวัล บัตรกำนัลรับประทานอาหารสยาม – โปรตุเกส บ้านสกุลทอง ชุมชนกุฎีจีน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และรางวัลพิเศษอีกมากมาย สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ : คลิก
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ : ๐๘๑ ๐๑๓ ๔๔๓๐ : คุณลูกตาล ๐๙๘ ๙๐๙ ๘๕๖๑ : คุณต้น

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ {มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๔} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3hOeEI1
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru