ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เปิดรับสมัคร
วันนี้ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ระดับอุดมศึกษา)

เปิดรับสมัคร
วันนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (ระดับมัธยมศึกษา)

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/2019-05-08-ระเบียบการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-มารยาท-ชิงแชมป์ประเทศไทย.pdf

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท

สามารถโหลดหลักเกณฑ์ใบสมัครได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/…/2019-04-10-เกณฑ์การประกวดชุดผ้า…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลา ๐๗.๐๐ น. – พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ประธานสงฆ์ให้สัมโมทนียกถา
เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ไทย
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ลงทะเบียน (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. – การเสวนาประกอบการแสดง เรื่อง การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมในโอกาสต่าง ๆ และการแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยม
เวลา ๑๔.๐๐ น. – การประกวดสวมใส่ผ้าไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ตัดสินการประกวดใส่ผ้าไทย
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ขบวนแห่สงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– พิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้มีผลงานดีเด่น ด้านวัฒนธรรม และรดน้ำขอพรผู้บริหาร
เวลา ๑๘.๓๐ น. – พิธีมอบของที่ระลึก แด่แขกผู้มีเกียรติและผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
เวลา ๑๘.๔๕ น. – ปิดกิจกรรม และร่วมรับประทานอาหารเย็น

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ

“ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

– กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟซบุ๊กพร้อมติด แฮชแท็ก
#BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
#( ชื่อหน่วยงานของท่านตามด้วย BSRU)

– กิจกรรมการเดินแบบและการประกวดใส่ผ้าไทย
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ชิงเงินรางวัลกว่า ๙,๐๐๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th .
อีเมล culturebsru@gmail.com .
เฟซบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

(no title)

โครงการใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
“ชุมชนต่างเชื้อชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

– การเสวนา เรื่อง ชุมชนหลากเชื้อชาติหลากศาสนา “มิติทาง วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”
– การสาธิตทำผลิตภัณฑ์และจัดจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
– การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม
– การจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จัดโดย สภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี กระทรวงวัฒนธรรม และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

(no title)

ขอเชิญตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมการประกวด มารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
///อบรมเชิงปฏิบัติการ มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
///การประกวด มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย

ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)

ชิงเงินรางวัล ๙ ,๐๐๐ บาท

โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/2019-02-27to28-หลักเกณฑ์โครงการมารยาทงามแบบไทย-ครั้งที่-7.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturbsru@gmail.com . เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
” ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรมดนตรีและการแสดง
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ {กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2019/02/รูปแบบการเสนอบทความของวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม-ปี62-เล่มที่-18-ฉ2-.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่๔
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์ สู่ แม่บทโนรา กับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ร่วมเสวนา
รองศาสตราจารย์สุภาวดี  โพธิเวชกุล
อาจารย์จินตนา  อนุวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา

ดำเนินรายการเสวนา โดย อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

1st Thonburi National and International Culture & Art Festival 17th – 19th January 2019 Venue: Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Bangkok, Thailand

เชิญร่วมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเปิดงานงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี ครั้งที่ ๑ โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา องค์กรศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาวัฒนธรรมเขตในฝั่งกรุงธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประสานความร่วมมือทางด้านการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานราชการ ชุมชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งในโอกาสปี ๒๕๖๑ กรุงธนบุรี ครบ ๒๕๐ ปี และครบ ๑๕๐ ปี การเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ทรงคุณอเนกประการต่อสยามประเทศ
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศฮังการี ตุรกี อิตาลี เกาหลี อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในฝั่งกรุงธนบุรี

(no title)

โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่3
การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง
เรื่อง “การสร้างสรรค์การเเสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น”
วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวามคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากรเสวนา
อาจารย์ยุทธนา อัมระรงค์
อาจารย์วีระพงษ์ ดรละคร

ผู้ดำเนินรายการ
อาจารย์สุพิชฌาย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐