ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.
***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม***
Join Zoom Meeting ห้องที่ ๑ https://link.bsru.ac.th/king09-1
Meeting ID: 987 6085 4550
Passcode: 9999
Join Zoom Meeting ห้องที่ ๒ https://link.bsru.ac.th/king09-2
Meeting ID: 940 6711 3074
Passcode: 9999
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรม
การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ เรื่อง “ทำดี หวังผล?” สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร : คลิก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๔
ณ  ช่องทางออนไลน์ www.facebook.com/culture.bsru.ac.th
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ เรื่อง “หลักคุณธรรม จริยธรรม ในสามศาสนา”
          วิทยากรโดย พระมหานภันต์  สนฺติภทฺโท / บาทหลวงเสนอ ดำเนินสดวก / มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา
การบรรยาย หัวข้อ เรื่อง “เรื่องเล่าหลังกำแพง หรั่ง พระนคร”
        วิทยากรโดย คุณอัครินทร์ ปูรี
**กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ( รหัส ๖๔ ) และนักศึกษาที่ตกค้างกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้เข้าร่วมจะได้รับ Serial Key กิจกรรมบังคับมหาวิทยาลัย**
LIVE สด Facebook : คลิก

การประกวดคลิปวีดิโอสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ เรื่อง “ทำดี หวังผล?” สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๙,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัคร : คลิก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ .  อีเมล culturebsru@gmail.com  .  เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗

ตวจสอบรายชื่อได้ที่ : คลิก

(no title)

ขอเชิญ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๐ น.
ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 886 6226 9854
Join Zoom Meeting  : คลิก

ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
Meeting ID : 935 7963 8592
Passcode : 764034
Link Zoom : คลิก

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ การสร้างหลักการและแนวคิดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แสดงถึง อัตลักษณ์ของชุมชน และแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
 
Meeting ID : 934 5848 7237
Passcode : 201521
Link Zoom : คลิก

(no title)

โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศรับสมัคร ครูอาสาสมัครสอนภาษาไทย ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง และนาฏยศิลป์ไทย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ประเทศเยอรมนีครูประจำการ ๑ ปี
***รับเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา***
สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมโทรศัพท์ ๐๒ ๔๗๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : คลิก
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ หรือ ๐-๒๔๖๖-๖๖๖๔เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
ในหัวข้อ “พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระราชินีศรีแผ่นดิน”
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขยายเวลาเปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๒๒,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ : คลิก
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturbsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru