ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

เชิญชม Live
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ ช่องทางออนไลน์ เพจ facebook.com/culture.bsru.ac.th
สำนักนักศิลปะและวัฒนธรรม

LIVE สด : คลิก
วิธีลงทะเบียน Serial Key สำหรับนักศึกษา : คลิก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)


โครงการประกวดคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ “สองมือแม่ผู้สร้างโลก”
|| ระดับประถมศึกษา || || ระดับมัธยมศึกษา || || ระดับอุดมศึกษา ||
ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง culturebsru@gmail.com ***
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ถึง ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
ประกาศผลวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดใบสมัครหลักเกณฑ์ : คลิก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๖
วันเที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓
ณ เส้นทาง  คลองบางหลวง – คลองชักพระ- คลองบางกอกน้อย – แม่น้ำเจ้าพระยา
ฟรี รับจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนได้ที่ : คลิก
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
|| ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ||
|| ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ||
|| ระดับอุดมศึกษา ||
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

*** ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาทาง culturebsru@gmail.com
และส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
(วงเล็บมุมซอง ประกวดเขียนเรียงความ)

ชิงเงินรางวัลกว่า ๓๖,๐๐๐ บาท
ภายในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ https://bit.ly/2VVtH9c
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม

“ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . 
ดนตรีและการแสดง”

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม”
ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒ {กรกฏาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓} เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ

สามารถโหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ : คลิก
ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ejournal/
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

เชิญชม Live : สด
การประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓
(ทางออนไลน์)
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
***ร่วมโหวตรางวัลขวัญใจสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓***

(no title)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมการประกวดสวมใส่ผ้าไทย ปลอดภัยโควิด ประจำปี ๒๕๖๓
{ทางออนไลน์}
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓
ชิงเงินรางวัลรวม
๑๒,๐๐๐ บาท
โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2V3DZUH
ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ culturebsru@gmail.com
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru

(no title)

ประกาศจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เรื่อง ช่องทางในการติดต่อสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

— ขยายเวลา ปิดทำการ—

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
ระหว่างนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อได้ดังนี้

เฟสบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturbsru@gmail.com

หากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง