ข่าวประชาสัมพันธ์

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวน ออเจ้า แต่งกายด้วยผ้าไทย
เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณของมหาวิทยาลัย
(Thank you party)
ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

อย่าลืมถ่ายภาพสวยๆ แล้วติด Hashtag
ระบุข้อความว่า BSRU ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ตามด้วยชื่อหน่วยงานของท่านนะเจ้าค่ะ

ตัวอย่างเช่น : #BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ #สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culturebsru@gmail.com
เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

(no title)

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมการประกวดการใส่ผ้าไทย

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/…/2018-04-10-ใบสมัครหลักเกณฑ์-ผ้า…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

(no title)

ขอเชิญร่วมประกวดหนูน้อยสงกรานต์
บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑ อายุระหว่าง ๖ – ๙ ปี

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่
http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/2018-04-10-ใบสมัครหนูน้อยฯ-หลักเกณฑ์สงกรานต์-บ้านสมเด็จ-61.pdf

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล culturebsru@gmail.com . เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

(no title)

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการ

“ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์”

– กิจกรรมการแต่งผ้าไทยทุกวันศุกร์
โดยถ่ายภาพแล้วแชร์ในเฟสบุ๊กพร้อมติด แฮชแท็ก
#BSRUใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
#( ชื่อหน่วยงานของท่านตามด้วย BSRU)

– กิจกรรมการประกวดใส่ผ้าไทย
วันอังคารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th .
อีเมล culturebsru@gmail.com .
เฟสบุ๊ก culture.bsru@facebook.com

(no title)

ทีทัศน์ วัฒนธรรม ปีที ๑๗
– สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม
“ประวัติศาสตร์ . ศิลปกรรมศาสตร์ . ภาษาศาสตร์
โบราณคดี . คติชนวิทยา . ชาติพันธ์ุวิทยา . นาฎยศิลป์
วิจิตรศิลป์ . ดนตรี . การท่องเที่ยว . ชุมชนท้องถิ่น . ศาสนา . การบันเทิง”
ตีพิมพ์ลงในวารสาร “ทีทัศน์วัฒนธรรม” ปีที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในวงวิชาการให้กับผู้รักการอ่านทั่วประเทศ
ภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๑

– ผู้ที่สนใจลงบทความ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่…..

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐ 
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th
อีเมล culture@bsru.ac.th
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru
โหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ : http://culture.bsru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/หลักเกณฑ์การเขียนบทความทีทัศน์-เล่มที่-17-.pdf