รายผลกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 “รายงานผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๐
“สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท” “
“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ร่วมกับผู้สื่อข่าวสถานี  Thai PBS บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) มูลนิธิดุริยะประณีต และเครือข่ายศิลปินด้านดนตรีไทย
จัดกิจกรรม “คนรักดนตรีไทย รวมใจช่วย ป๋อม บอยไทย ชัยยุทธ โตสง่า””
“พิธีบำเพ็ญกุศลศพ ครบ ๑๐๐ วัน พระมหาพิพัฒน์ วฑฺฒโน อดีตเจ้าอาวาสวัดบางไส้ไก่”
“สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับการเข้าสอบทานและสัมภาษณ์การประเมินผลการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงจากหน่วยตรวจสอบภายใน”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ”
“รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
ในชุมชนท้องถิ่นเรื่องการทำสบู่สมุนไพรและการสกรีนลายบนถุงผ้า”
“มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการ
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”