ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญร่วมรับประสบการณ์ตรงจากยอดกวีแห่งยุคสมัย
ในโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์
กวีปากกาทอง
โดย
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ – กวีซีไรต์)
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา)
(ศิลปินแห่งชาติ – นักเขียนซีไรต์)
ดร.อภิชาติ ดำดี (ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ zoom meeting Link : คลิก
Meeting ID : ๙๔๗ ๒๖๒๔ ๑๔๓๗
Passcode : ๒๑๑๒๑๖
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ โทรศัพท์ ๐๒-๒๓๐-๒๐๖๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like