กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง และผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ที่นี่…

You May Also Like