กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมแข่งขันประดิษฐ์กระทง (ประเภททีม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๔
ชิงเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การแข่งขันประดิษฐ์กระทง https://bit.ly/3pY4o6k
ติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like