กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔  เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ่านระบบ Zoom Online  อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดชุมชนแขวงหิรัญรูจี และบริเวณพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับตัวแทนชุมชนแขวงหิรัญรูจี เป็นจำนวนมาก

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like