มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญเข้าร่วม พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting
วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น.
***ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม***
Join Zoom Meeting ห้องที่ ๑ https://link.bsru.ac.th/king09-1
Meeting ID: 987 6085 4550
Passcode: 9999
Join Zoom Meeting ห้องที่ ๒ https://link.bsru.ac.th/king09-2
Meeting ID: 940 6711 3074
Passcode: 9999
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like