งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเกษียณอายุราชการ  “กีรติกษิณการณ์” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔  ณ  โรงละครศรีสุริยวงศ์  อาคาร ๑๕๐ ปี  มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) 

“อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like