ขอเชิญ
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๐ น.
ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID : 886 6226 9854
Join Zoom Meeting  : คลิก

ขอเชิญชวนสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like