สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวนร่วมอบรม
โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ด้วยอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ การสร้างหลักการและแนวคิดในการเลือกผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่แสดงถึง อัตลักษณ์ของชุมชน และแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application และถ่ายทอดสดในเพจ Facebook
ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
 
Meeting ID : 934 5848 7237
Passcode : 201521
Link Zoom : คลิก

You May Also Like