ร่วมโหวตให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
“การประกวดสวมใส่ผ้าไทย” ประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายวิชาการ
ประเภทกลุ่มบุคลากร สายสนับสนุน
โดยกดไลค์ กดแชร์
เพื่อรับรางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย”

คลิก

You May Also Like