พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง  เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) อาคาร ๑๕๐ ปี    มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และร่วมงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”  

You May Also Like