เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ นักเรียนจากโรงเรียนวัดราชวรินทร์ สำนักงานเขตธนบุรี จำนวน ๑๐๓ คน และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาเพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี วิถีชีวิต ของคนธนบุรี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”  

You May Also Like