ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อนำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ซึ่งจัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด  ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like