เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพลินพัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี และวิถีชีวิตของคนธนบุรี จำนวน ๗๓ คน

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like