รายผลการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

     วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่อง ราชสักการะพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ร่วมถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) อีกทั้งจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อพ่อ” ณ ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย และศูนย์ให้การศึกษา อู่ทองทวารวดี

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like