ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
หมายเหตุ : การแต่งกาย
– คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) : สวมเครื่องแบบปกติขาว
– คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน : สวมเสื้อสีเหลือง
– นักเรียน/นักศึกษา : ชุดเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เว็บไซต์ : http://culture.bsru.ac.th/
เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/culture.bsru
โทรศัพท์ ๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐

You May Also Like