ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบุผาราม

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมงานกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดบุปผารามวรวิหารและร่วมแสดงมุฑิตาจิตในงานฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ ๗ รอบ (๘๔ปี) พระราชวรญาณเจ้าอาวาส วัดบุปผารามวรวิหาร

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like