รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

     กิจกรรมวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมประกอบพิธีสงฆ์ อีกทั้งกำหนดให้มีกิจกรรมถวายพุ่มกฐินสามัคคี สมทบสร้างกุฏิสงฆ์ แด่วัดบางไส้ไก่ โดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น ๗๓,๙๙๙ บาท ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like