รายงานผลการจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๖

     เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ  เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ ๓๖  ณ เส้นทางคลองบางหลวง – คลองชักพระ คลองบางกอกน้อย – แม่น้ำเจ้าพระยา โดยจัดให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๘๐ คน ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นเมืองน้ำของชาวฝั่งธนบุรีกับผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานย่านเมืองเก่า อีกทั้งได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนสองฝั่งคลอง มองผ่านความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานด้วยกลุ่มชนที่แตกต่างและหลากหลาย

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like