เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นักเรียนจากโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like