โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔
การแสดงละครชาตรีร่วมสมัย เรื่องเหล้า(เล่า) … ของเมรี
เมื่อเรื่องเหล้า…กลายเป็นเรื่องเล่า
วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโดย คิดบวกสิปป์ ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

You May Also Like