พิธีบวงสรวงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

    เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓  คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์  (ช่วง บุนนาค) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บางเขียว รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)  อาคาร  ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like