โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

     เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง         แด่พระสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป และเข้าร่วมประชุมคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติบัตรการเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และได้รับเกียรติบัตร คัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ และในช่วงเย็นผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม” 

You May Also Like