ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่อง  ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุม   ชั้น ๑๕  อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

 >”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”         

You May Also Like