เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
     เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๓๒ คน เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like