ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

    เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  ณ ห้องประชุม อาคาร ๑ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like