งานแถลงข่าวโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฉันรักในหลวง ร.๑๐ (l love My King)

     เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดงานแถลงข่าว โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ  โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like