เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

     เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชนอคาเดมี) ในเครือบริษัท มติชนจำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม   ฝั่งธนบุรี ในรายการทัวร์ “ขุนนาง (ผู้ร่วม) สร้างกรุงเทพฯ”

>”อ่านเพิ่มเติมและภาพกิจกรรม”

You May Also Like